elena

Vampirler, Vampir Günlükleri (The Vampire Diaries) Dizisi Yaratıkları ve Karakterler

Karakterler Yabancı Diziler

Vampir efsanesi muhtemelen insanoğlunun karanlığı kişileştirmeye olan ihtiyacından doğmuştur. Karanlık çoğu zaman şiddet, öfke, nefret, vb. duygularla arkasına saklanılan ilkel bir kişiliği temsil eder. Bu özellikleri temsil etme ihtiyacı kültürümüzde vampirlerin ilk hikayelerini ortaya koymuş olabilir.

Porfiria: Vampir Karakterizasyonunun Olası Bir Açıklaması

Porfiria kırmızı kan hücrelerinin sentezinden kısmen sorumlu bir proteinin eksikliğiyle karakterize edilen kalıtsal bir hastalık grubuna aittir. Her biri birkaç belirtiye neden olan birkaç porfirik tip vardır. Bunlar arasında anemi, yüksek tansiyon, uykusuzluk, delilik, solgunluk ve güneşe aşırı duyarlılık sayılabilir. Nadir durumlarda porfiria dişleri normalden görsel olarak daha büyük yapan diş etlerinin kurumasına bile yol açabilir.

Antik çağda şifacılar belirtileri hafifletmek için hayvanlarını kanını vermişlerdir. Ek olarak sarımsak tüketimi genellikle hastalığı şiddetlendirir. Bu nedenle bu hastalıklarla vampirlerin ilişkilendirildiği efsanelerin arasındaki ilişkiyi görmek zor değildir.

Karakter ve Kişilik Kültü

Zamanla bu hikayelerin Doğu Avrupa folklorunda kök saldıkları ve efsanelerin bazı tarihi olaylarla güçlendiğine inanılmaktadır. 1732’de Macaristan’da köylüler yakın zamanda ölen bir kişinin cesedini kazmak istediler. Sebep olaraksa geceleri hortladığını ve sığırları rahatsız ettiğini iddia ettiler. Ona vampir dediler ve böylecek bu kelime ilk kez yazılı kaynaklarda yer almış oldu.

Bundan farklı olarak 1819’da John William Polidori tarafından yazılmış bir hikayede vampir ilk olarak baştan çıkarıcı bir aristokrat olarak yer almaktaydı. Polidori İngiltere’den bir takım cinsel skandallar nedeniyle kovulan ünlü aristokrat Lord Byron’ın şahsi doktoruydu. O zamandan beri Abraham Bram Stoker, film yapımcıları ve diğer sanatçılar gibi çeşitli yazarlar bu karaktere isimler vermiş ve bir vampirin daha modern, ikonik bir görüntüsünün oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır.

Ama Gerçekte Vampir Nedir? (Ya da Kimdir?)

Efsaneleri bir kenara bırakırsak tamamen farklı bir gerçeklik keşfederiz: vampirler hayvanlar gibidirler. Meksika’dan kuzey Şili ile Arjantin’e kadar yer alan ormanlarda ve tarlalarda yaşayan bir tür yarasa vardır. Bu yarasalar gece yaşamlarına ek olarak kanla beslenirler.

Tıpkı uçabilen tek memeliler olan yarasalar gibi vampirler de sadece kanla beslenen tek memelilerdir. Vampir yarasalar kendilerini beslemek için dört ayak üzerinde avlanırlar. Böylece burunlarındaki termal sensör sayesinde, sıcak kanın nerede aktığını tespit edebilirler. Kurbanlarının derisini uzun sivri dişleriyle delip, pıhtılaşma önleyici tükürüklerinden dolayı pıhtılaşmayan kan içiyorlar. Kurbanlarından gerçekte aldıkları kan miktarı hayvanlar için ölümcül değil.

Vampir yarasaların insanlara saldırılarmalarına pek sıkç rastlanmaz. Bu gibi durumlarda sorun kan kaybı değil muhtemel kuduzun bulaşması olur Sonuç olarak efsanelerden gelen karakterlerin ve bu tür yarasaların bir vampir profili üzerinde birleştiği söylenebilir.

Vampir Günlükleri Dizisi

Vampir günlükleri’nde sadece iyi düşünülmüş ve ilginç karakteriler değil, aynı zamanda aralarında karmaşık bir etkileşim zinciri oluşturan çok sayıda farklı doğaüstü canlı yer alıyor. Projenin karakterleri vampir oldukları için onlarla başlayalım.

Vampir Günlükleri: Vampirler

Dizideki yüce kan emiciler, klasik olanlardan pek farklı değiller. Türlerin seçkinlerinin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Herkes için ortak olan özellikler muazzam güç, süper hız ve düşünceleri etkileme özelliğidir. Ortak zayıflık sürekli kan içmeye duyulan ihtiyaçtır. Kan olmadan, vampir zayıflar ve komaya girer. Ancak ölmez ve beslenmye başlayınca normal hayata döner.

Doğaüstü canlıların çoğu insan kanını tercih eder. Bu yalnızca lezzet özellikleri ile ilgili değildir, insan kanı çok daha besleyicidir. Ayrıca susuzluğu giderme amaçlı paketlerden kan içebilirler, bu çok lezzetli ve sağlıklı değil, ama işe yarar. En kötü seçenek hayvan kanıdır. Bu kanı içen vampir çok güçsüzleşir, tepki ve düşünceleri yönlendirme yeteneğini kaybeder.

Diğer eserlerdeki çoğu akrabaları gibi, Vampir Günlükleri’nin vampirleri de güneş ışığından korkuyorlar. Bazı karakterlerde güneşe karşı savunma kazandıran koruyucu yüzük var. Koruyucuya sahip olmayan gece yaşam tarzını seçer.

Başka bir özel durum daha var: Bir vampir bir insanın evine davetsiz giremez. Aynı zamanda, yalnızca ev sahibi onu davet edebilir. Eğer yaşayan ev sahipleri yoksa ev herkesin erişebileceği serbest bir bölgeye dönüşür. Bununla birlikte vampir yasal hakları elinde tutar ve mülkiyeti başka birine satabilir veya devredebilir. Kendisi ayrıca tekrar davet edilinceye kadar girme hakkını kaybeder.

Vampirler kurt adamlarla savaş halindeler. Düşmanlık kökenden kalmadır: vampirler bir zamanlar kurt adamlardan korunmak için yaratılmışlar. Savaşlarda kan emicilerin çok dikkatli olmaları gerekir: Düşmanlarının tükürükleri güçlü bir zehirdir. Korkunç yaralar iyileşmez, halsizlik ve halüsinasyonlar ortaya çıkar ve sonra ölürler. Sadece orijinal melez Klaus Mikaelson’un kanı ısırılmış olanı kurtarabilir. Evet o bir vampir-kurt adam melezidir.

Vampir kanı bir insanın ağır yaralanmasınan sonra hızla iyileşmesini sağlar. Ancak ne kan ne de dolaşım özellikle kanser olmak üzere bazı ciddi hastalıklarla savaşamaz. Vampirizm virüsü geleneksel vampir filmlerinde olduğu gibi ısırık yoluyla bulaşmaz. Bir kişinin vampir olabilmesi için vücudunda bir vampirin kanıyla ölmesi gerekir.

Vampir Günlükleri:Orijinaller

Adından da anlaşılacağı gibi bu ilk vampir türüdür. Tür güçlü cadı Esther tarafından yaratıldı, böylece kocası Mikael ve çocukları kendilerini yakındaki kurt adamlardan savunabildiler. Aynı zamanda, Esther’in düşman taraftan bir adamla ilişkisi vardı, bunun sonucunda vampir-kurt melezi olan oğlu Klaus doğdu.

Orijinaller sıradan vampirlerden daha güçlüdürler. Sıradan bir vampiri öldürmek için kalpteki bir kazık yetiyorsa, orijinal vampir için beyaz bir meşe kazığı gerekir. Hayatları için endişelenen orijinaller bu ağaçları neredeyse tamamen yok etmişler.

Eski türü öldürmenin değil etkisi hale getirmenin başka bir yolu daha var. Özel hançer beyaz meşe külüne batırılırsa, onları neredeyse ölü bir duruma yetirir. Ancak hançer çıkarılırsa vampir hızla kendine gelir.

Vampir Günlükleri: Kurt adamlar

Dizinin hikayesine göre, kurt adam geni kalıtsaldır, yani bir ısırık yoluyla yakalamak imkansızdır. Bu yaratıklar vampirlerden daha yaşlıdır ve kökenleri belli değildir. Sadece vampirlerle uzun süredir düşman oldukları belirtilmektedir. Genin aktivasyonu zorunlu değildir: Taşıyıcı bir kurt adam olduğunu bilmeden bir ömür boyu yaşayabilir. Diğer insanlardan sadece fazla duygusallık ve saldırganlık ile ayırt edilebilir, bu özellikler ergenlik döneminde daha da yoğunlaşır. Ancak geni aktifleştirmek için bir cinayet işlemek veya bir kişinin ölümüne neden olmak gereklidir.

Kurt adamlar her ay canavara dönüştükleri bir cehennemden geçmek zorunda kalıyorlar. Bu dönemde zihin kontrolünü büyük ölçüde kaybediyorlar. Ek olarak bu çok acı verici bir işlemdir: vücutları tam anlamıyla parçalanır, böylece bir insan dört ayaklı büyük bir canavara dönüşür. Canavar haline geldiklerinde sevdiklerine bile saldırabilirler, bu yüzden genellikle kurt adamlar bu tehlikeli dönemi kendilerini zincirledikleri ve kilitledikleri bir yerde geçirirler.

Vampirler kurt adamlar için en savunmasız canlılardır. Canavar tarafından ısırılan bir adam çok fazla yaralanmazsa hayatta kalır. Bu durumda yara sıradan büyük hayvanların neden olduğu sorundan daha fazla sorun çıkarmaz. Bir vampir için böyle bir yaratığın herhangi bir ısırığı ölümcüldür, çünkü halüsinasyonlara genel halsizliğe ve ölüme neden olan bir tür zehir salgılar.

Her iki doğaüstü varlık, cadılar tarafından oluşturulmuş güçlü bir büyü olan Güneş ve Ay Laneti ile lanetlenmişler. Bu nedenle kurt adamlar dolunaydan, vampirler ise güneşten saklanmak zorunda kalıyorlar. Vampirler özel yüzük takarlarsa bu durumdan kurtulabilirler. Diğerlerinin ise bu lanetten kurtulmak için melez olmaları gerekir.

Vampir Günlükleri: Melezler

Melezler türlerin her birinden daha güçlü olan bir kurt adam ve vampir karışımı yaratıklardır. Güneşten saklanma ve canavara dönüşme zorlulukları yok. Aynı zamanda hala istediklerinde bir canavar olabilirler, ancak bunu nadiren isterler. Bir melez ısırığı bir vampiri öldürme özelliğini korur. Melez vampirin yaratıcısına orijinal vampir-kurt Klaus’a boyun eğmesi gerekir. Ancak dönüşümden defalarca kendi başına geçerse bunun üstesinden gelebilir. Sonra yaratıcısı ile bağlantısı kopar.

Yukarıdaki üç doğaüstü varlık türünün ortak bir gruba dahil olması boşuna değildir. Cadılar Vampir günlükleri evrenindeki en eski ve belki de en güçlü yaratıklardır, hem Görsel ikizlerin hem de Avcıların ortaya çıkmasında doğrudan rol oynarlar.

Vampir Günlükleri: Cadılar

Kurt adam geni gibi büyücülük yeteneği de kalıtsaldır. Bu nedenle güçlü cadılar torunlarına bilgi ve becerilerini aktarırlar. Ölen cadılar diğer doğaüstü varlıklar gibi ölümden sonra da Yeraltı Dünyasına giderler. Ancak, diğerlerinden farklı olarak oradan onların soyundan gelenleri dünyadakileri etkileyebilirler.

Genelde cadılar ruhların gücünü kullanır. Ancak daha güçlü bir sihire ihtiyaç duyulursa veya ruhlar büyücülüğünü tabu eder ve cadıyı bir şey için cezalandırırsa, alternatif seçeneklere başvurabilirler. Bu seçeneklerin başında özellikle doğada doğal olmayan kara büyü gelir. Ayrıca bu tür bir büyünün büyücü tarafından her zaman bilinmeyen yan etkileri de olabilir. Geleneksel büyücüler bunu onaylamaz.

Cadı büyülerini bir cadı kitabına yazar. En güçlü cadıların büyüleri çok değerlidir ve torunları tarafından özenle korunur. Yetenekli ellerde böyle bir kitap korkunç bir silaha dönüşebilir. Büyülerin yanı sıra cadılar başka sihirli eşyalar yaratabilirler. Bunlar çeşitli muska ve tılsımlar, yaratıklar ile başa çıkabilen sihirli silahlardır. Ayrıca canlıların doğasını da değiştirebilirler. Ancak bu kara büyü kategorisine girer ve kabul görmez.

Vampir Günlükleri: Geçmişteki Güçlü Cadılar

Geçmişin en güçlü cadılarından biri Emily Bennet‘ti. Katherine Pierce’in yakın bir arkadaşı olan bu cadı kurnaz vampire çok yardım etti. Özel muskalar ve güneş ışığından koruyan Salvatore kardeşlerin yüzüklerini yaptı. Ayrıca Katherine’in mezara hapsedilmekten kaçmasına yardım etti. Emily daha sonra davranışlarından dolayı pişman oldu. Ölümünden sonra uzak soyundan gelen Bonnie aracılığıyla vampirleri durdurmaya çalışır.

Cadı kabilesinin daha erken bir temsilcisi Esther‘dir. Vampir Mikael’ın eşi ve orijinal Mikaelson klanının annesidir. Dahası büyü kullanarak ilk kan emicileri yaratan oydu. Vampirizmin kendisi büyücülük yeteneğini içermediğinden Esther bir vampir olmadı. Ayrıca çocuklarının ne kadar acımasız yaratıklar olduğunu gözlemleyen kadın yaptığı hatayı fark etti.

Katsia tarihteki en eski ve en güçlü cadı olarak kabul edilir. Ancak en çarpıcı başarılarını ilk önce sevgisinin etkisi altında yaptı ve sonra Silas‘a olan kıskançlığı ve nefretiyle. Cadı sevgilisine ölümsüzlük sözünü verdi ve bu söz tutuldu. Sadakatsiz adamın iksiri onunla değil hizmetçisi Amara ile paylaşacağını bilmiyordu. İntikam almak için Silas’ı kış uykusuna gönderdi, rakibiniise yeraltı dünyası için özel olarak yapılan bir çapa haline getirdi. Silas’a ise Amara’nın öldürüldüğünü söyledi.

Eski vampirle birlikte ölümsüzlük iksiri de gömüldü. Cadı hareketsizlik ve yalnızlıktan bıkan eski sevgilisinin onu kabul edeceğini, öleceğini ve onu zaten beklediği diğer dünyaya gideceğini varsayıyordu. Başka bir seçenek daha vardı. Silas kurtulursa, yeraltı dünyasının çapasını öğrenir ve bulmaya karar verirse, haini çok büyük bir sürpriz bekliyor olacaktır.

Vampir Günlükleri: Görsel İkizler

Silas ve Amara çok sayıda Görsel ikizler için orijinal oldular. Dahası intikamcı Katsia’nın onları izlemesi gerekirdi. Aslında olağanüstü yetenekleri olmamasına rağmen doğaüstü varlıklar olarak kabul edilirler. Fakat kanları belli ki farklı ritüelleri ve büyüleri yapmak için çok uygun.

Vampir Günlükleri: Avcılar

Bu yaratıkların tek bir görevi var: vampirleri yok etmek. Avcılar, “Beş Kardeşlik” e dahil oluyorlar, bu en fazla beş üyenin aynı anda üye olduğu gizli bir toplumdur. Sıra dışı bir dövmenin varlığıyla ayırt edilirler ve Avcı’nın öldürdüğü vampirler ne kadar çoksa, dövme o kadar büyüktür. Avcı öldüğünde yerini adayı alır.

Avcının bir vampiri öldürme duygusu o kadar güçlüdür ki, hem aile hem de arkadaşça duyguları sollar. Ancak aklı gölgede bırakmaz: Avcılar aynı zamanda pusu ve usta tuzakların da yardımıyla hareket edebilirler. Çoğu zaman vampirlerin olduğu yerlerde böyle taktikler kullanırlar. Avcı ortaya çıktığında vampir kaçmayı tercih eder. Vampir çok daha güçlü olmasına rağmen Avcı’yı sadece bilmeden öldürebilir. Katilin hayaleti vampiri takip eder ve onu intihara sürüeklemeye çalışır.

Avcının dövmesi doğru kullanılırsa Silas’ın hapishanesine götürürler. Sorun şu ki Silas’la gömülü olan ilaca ancak sonsuzluktan bıkmış bir vampir tarafından ihtiyaç duyulabilir, ancak onların Avcılara yaklaşmamaları gerekir.

Vampir Günlükleri Başlıca Karakterler

Başlangıçta CW Vampire Diaries dizisini geliştirmekle ilgilenmiyordu. Ergenlere yönelik mistisizm umut verici görünmüyordu. Ancak bu fikri ortaya çıkaran Julie Plec, Kevin Williamson’ı ikna etmeyi başardı. Yazarlar romana kıyasla vurguyu değiştirdi: hikayenin merkezinde bir aşk çizgisi ve ergenlerin maceralarına değil, kentin tarihine yer vermeye çalıştılar.

Kanal dizinin yapımına yeşil ışık yaktı ve başarılı oldu: pilot bölüm kanal için rekor bir izlenme yakaladı, bölümü 5.7 milyon izleyici izlendi. Eleştirmenler yeni projeyi daha soğuk bir şekilde karşıladılar, ancak ilk sezonun ortasında dizinin geliştiğini ve daha iyi hale geldiğini kabul ederek tutumlarını da değiştirdiler.

Pek çok bakımdan dizi popülerliğini ekibinin mükemmel oyunculuğuna borçlu. Dahası birçok eleştirmen benzer Twilight (Alacakaranlık) serisinde olduğu gibi sadece ana karakterlere odaklanmak yerine ikincil karakterlerin tam gelişiminin olumlu açısına dikkat çekiyor. Eğer Stephanie Mayer’in romanlarının film uyarlamasında sadece Edward ve Bella anlatıldıysa, Vampire Diaries’de her karakterin, hatta küçük ve bölüm karakteri olanların bile kendi hikayesi vardır.

Ek olarak şehrin ve geçmişinin yanı sıra serideki pek çok doğaüstü yaratığın efsanesiyle de tanışıyoruz. Vampirler, kurt adamlar, cadılar, melezler, görsel ikizler, avcılar… Hepsinin eskiye dayalı bağları var. Genellikle şimdiki zamanda meydana gelen olaylar, yüzlerce yıl önce olanların doğrudan bir sonucudur.

Katherine Pierce

Vampir Günlükleri Katherine
Vampir Günlükleri Katherine

En önemli karakterlerden biridir. Bulgaristan’da evlilik dışı ilişkisinden hamile kalan ve utanç içinde evinden kovulan bir kızdır. Katherine eski vampir ailesi Mikaelsson ile karşılaşıyor. Eğer ağabeyi Elijah kızın çekiciliğinin kurbanıysa Niklaus‘un belli bir hedefi var. Katherine doğaüstü bir yaratıktır, bir görsel ikizdir ve kanı kurt adam genini aktifleştirerek Niklaus’u melez hale getirecek bir ayini gerçekleştirmeye yardım etmeli.

Katherine orjinallerden kaçıyor ve hileyle dönüşüm elde ediyor. O artık bir vampirdir ve ayin için işe yaramaz. Ancak öfkeli Klaus küstah kızı bulacağına söz veriyor. Şimdi kahramanın kaçak olarak sonsuza kadar saklanması gerekecek ya da yaşayan vampirlerin en güçlüsü olan ölümsüz, yüce düşmanını öldürmek zorunda kalacak.

Bencil ve sinsi Katherine yalnızca kendi hayatını önemser. Kimseye güvenmez, daima entrikalar planlar ve neredeyse her zaman hedefine ulaşır. Mystic Falls’a vardığında Salvatore ailesiyle tanışıyorr. İki kardeşi de kendine aşık ederek, sonunda onları vampirlere dönüştürmek için bir neden bulur. Konsey tarafından düzenlenen avlanma sırasında yine kaçar, ancak herkes onun katliamdan kurtulan bütün vampirlerle birlikte mezarda kilitli olduğunu sanar.

Fakat daha sonra Katherine için kendi hayatından daha önemli olan bir şey olduğu ortaya çıktı. Bulgaristan’da birkaç yüzyıl önce doğurduğu kız hayatta kaldı. Nadia ölümsüz annesini bulabilmek için bir vampir oldu. Ancak bu noktada Katherine tekrar ölümcül olur ve hızla yaşlanır. Anne ve kızının bunu engelleme planları işe yaramaz.

Elena Gilbert

Vampir Günlükleri Elena
Vampir Günlükleri Elena

Bir araba kazasında ailesini kaybeden ve normal hayata zorlukla dönen Mystic Falls’tan bir kız. Okuduğu okula yeni başlayıp Stefan’la tanıştıktan sonra, onunla çıkmaya başlar, ama kısa süre içinde onun ve erkek kardeşi Damon’un vampir olduğunu öğrenir. Bu düşünceye katlanmak zordur, bundan sonra daha şok edici bir şey öğrenir. Kardeşlerin eski sevgilisi olan Katherine Pierce’in onun görsel ikizi olduğu ortaya çıkar. Ayrıca ailesi tarafından evlat edinilmiş bir kızdır. Bütün ailenin sevmediği amcası aslında onun gerçek babasıdır. Annesi doğumdan sonra kaçmıştır. Daha sonra Elena’nın annesinin de bir vampire dönüştüğü ortaya çıkar.

Dış görünüş olarak Katherine ve Elena neredeyse ayırt edilemezler, ancak karakterlerinin ortak hiçbir yanı yok. Katherine tüm sonuçları göz önünde bulundurarak zor bir yola başvurabilen büyük bir stratejisttir. Kendi çekiciliğini ve diğer insanların zayıf yönlerini kullanarak herkesi mükemmel şekilde yönetir ve ne istediğini her zaman bilir. Zeki ve enerjik bir kızdır, düşmanlarının öldürülmesi neredeyse imkansız en güçlü vampirler olan kudretli Mikelson ailesi olmasına rağmen birkaç yüzyıl boyunca tek başına hayatta kalmak zorunda kalır.

Elena Katherine’in soluk bir kopyasıdır. Belki de asla kendi hayatını savunmak zorunda olmadığından, daha az aktif ve enerjikti. Kız kararlarının neye yol açacağını her zaman açıkça anlamıyor ve çoğunlukla sonuçlarından dolayı yakınları zarar görüyor.

Katherine’in asıl amacı hayatta kalmak olsa da, Elena çoğunlukla sevdiklerini korumaya çalışıyor. Ancak kararlarının sonuçlarını hesaplayamadığından dolayı, bunu elde edilmekten hep çok uzaktır. Etrafındaki insanlar sürekli ölüyor, kurtulanlar ise yalanları ve düşüncesiz davranışları yüzünden kıza sürekli dargınlar. Kız vampir olduktan sonra daha canlı hale gelir. Davranışları daha az gariptir, ancak ikisinde bulunan bazı kurnazlıklar ve sağduyu onda da ortaya çıkıyor.

Dizideki başlıca erkek karakterler öncelikle Salvatore kardeşlerdir. Karakterler şehrin kurucularının ailesindendirler ve vampir olduklarından eski dönemleri de hatırlarlar. Genç erkekler arasında büyüleyici Katherine ile buluştuktan sonra onun dikkatini çekme mücadelesi başlar. İlk başta kardeşler kızın ikisini de idare ettiğini bilmiyorlar.

Stefan Salvatore

Vampir Günlükleri Stefan
Vampir Günlükleri Stefan

Daha genç, “iyi” olan kardeştir. Stefan dönüşümünü oldukça kolay kabul etti. Süreci ilk tamamlayan ve erkek kardeşini de kan içmeye zorlayan oydu. Ondan sonra Damon erkek kardeşinin hayatını cehenneme çevireceğine söz verdi. Tabii bu konuda pek istikrarlı davranmadı. Mystic Falls’a döndükten sonra çatışma yeniden ortaya çıkıyor: karakterler Katherine’nin ikizi Elena ile tanışıyor. Başlangıçta kız daha olumlu ve daha az kana susamış olan Stefan’ı seçiyor.

Daha sonra Stefan’ın göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. İnsan kanını içtikten sonra o durdurulamayan gerçek bir canavara dönüşüyor. İnsanlığı kapattıktan sonra tamamen acımasızlaşıyor. Normal Stefan kendini kontrol etme dehası olan bir şefkat ve merhamet modelidir. Ancak dizideki karakterlerin hiçbiri onun kadar acımasızlık yapmadı. En iyi arkadaş olan (daha sonra Damon tarafından öldürülen) Lexi onun kendini kontrol etmesine ve hayvan diyetine geçmesine yardımcı oldu.

Damon Salvatore

Vampir Günlükleri Damon
Vampir Günlükleri Damon

Büyük “kötü” kardeş. Damon kötü bir çocuğun imajını titizlikle barındırıyor: bir hain, bir katil, bir yalancı … Katherine gibi, iyi bir stratejist ve manipülatör, aynı zamanda kendi tarzında da saf biridir. Ayrıca, Damon kinci değildir: Stephen ve Elena’nın bütün yalanlarından sonra onları hala seviyor. Damon yakışıklıdır ve çekiciliğini nasıl kullanacağını biliyor. Ancak aşkta şanslı değildir: ilk sevgilisi Katherine sadece Stefan’ı tercih etmekle kalmadı, aynı zamanda bencil bir yalancı olduğu ortaya çıktı. 145 yıl boyunca Damon onu mezardan kurtarmanın bir yolunu aradı, ama o en azından dışarıda olduğunu ima edecek hiçbir şey yapmadı.

Elena’nın gelmesiyle ilk duruma benzer bir şey yaşandı. Katherine’de olduğu gibi, kızla tanışan ilk kişidir, ancak onu sadece erkek kardeşinden değil, kendisinden de saklamaya karar verir. Damon’ın etkisiyle Elena karşılaştıklarını unutuyor. Damon’ın hatıraları ancak Elena vampir olduktan sonra geri gelir. Kısa bir süre sonra uzun zamandır beklediği mutluluğa kavuşuyor: Elena onu seçer. Bununla birlikte Stefan ve kızın arkadaşları bu seçimin sebebinin dönüşüm sırasında ortaya çıkan kan bağlantısında olduğu varsayımına sahiptir. Daha sonra ortaya çıktığı gibi nedeni bu değildi. Bu bağlantı Damon’a olan duyguları nedeniyle ortaya çıktı.

“Kötü” kardeş sürekli bencilliğini ve ihanetini göstermeye çalışıyor. Aslında, sevdikleri için (ve bir bütün olarak şehri için) kardeşinden çok daha fazlasını yapıyor. Damon’ın yöntemleri oldukça acımalarına olmasına rağmen işe yarıyorlar. Ayrıca eylemlerinin farkında ve iyi görünmeyi düşünmüyor: sadece sonucu hedefliyor.

Bunu Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir